دنيای من

با چشمم     16_4_9.gif          دنيا را       16_4_9.gif         می بينم


اين جا را      16_4_9.gif          آن جا ر ا     16_4_9.gif         می بينم


با پايم             16_4_9.gif      دنيا را        16_4_9.gif         می گردم

DSC00969.JPG


در اين جا       16_4_9.gif        در آن جا        16_4_9.gif      می گردم


با دستم           16_4_9.gif      دنيا را        16_4_9.gif         می گيرم


اين ها را      16_4_9.gif          آن ها را       16_4_9.gif       می گيرم


با قلبم          16_4_9.gif        دنيا را         16_4_9.gif        می خواهم


مادر را          16_4_9.gif        با با را           16_4_9.gif       می خواهم

/ 3 نظر / 4 بازدید
بابا مجيد

قربونت برم شاعر هم شدی اين هم از مزايای مالزی است

کسرا خان !

سلام . مرسی که بهم سر زديد . دفعه قبلی آدرستون را اشتباه نوشته بوديد . نتونستم باهاتون آشنا بشم . بازم بهتون سر ميزنم .آقای بهنيا

shahed/iraq

I LOVE YOU SOOOOOOOOOOOOOO MUCHHHHHHHHHHHHHH