بهنیا شکلات بابا

چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦
 

         امروز سالگرد آمدن ما به این خانه است سال گذشته 10 آذر ماه ما به مالزی آمدیم

         و مدتی را در هتل بودیم ولی در جنین روزی  به این خانه آمدیم و یکسال از آن تاریخ

          می گذره شرایط متفاوتی را در اینجا تجربه کردیم و خاطرات بسیاری  را در کوله بار

        زندگی ثبت کردیم بویژه بهنیا نمی دونم چی بگم یا شاید اینجا مجالی برای نوشتن نیست ....

       پارسال شب یلدا را به یک رستوران لبنانی  رفتیم و بعد هم آمدیم خانه .........

       و امسال هم خوشحالم که همه سلامت و شادابند و این بهترین و زیباترین هدیه خداوند بزرگ است