بهنیا شکلات بابا

یکشنبه ٦ آبان ۱۳۸٦
 

سلام

بیشتر از ۱۲ روز بود که سیستم ما ویروسی شده بود و خلاصه گرفتاریها و دور بودن مراکز جهت سرویس کامپیوتر ما را از داشتن  کامپیوتر محروم کرد تا بلاخره امروز درست شد.

مدتهاست در مورد سوالهای بهنیا کم می آرم ونمی دونم چطور باید جواب بدم

مرتب سوال میکنه در مورد خداوند مثلا:

خدا مرد است یا زن؟

خدا چطور همه را در سراسر دنیا کنترل میکنه؟

خدا چی داره چی نداره؟

با خدا میشه از طریق اینترنت حرف زد؟

اگر من برم چهنم شما وبابا برید بهشت بعد کی مامان وبابای من میشه؟

جهنم چطوری هست با جند تا گناه می ریم توی جهنم ؟

و خلاصه صدها سوال شبیه این سوالها  البته در جندین کتاب هم بررسی کردم ولی نمی تونم دقیق جواب بدم یا مطمئن نیستم این شیوه جواب دادن درست است یا نه

امیدوارم دوستان خوبم من را کمک کنند.