بهنيا کمی تا قسمتی ابری - بهنیا شکلات بابا

سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٦
بهنيا کمی تا قسمتی ابری

این روزها بهنیا کمی تا قسمتی ابری شده البته خاله و دایی و مامان و بابا بزرگ...... معمولا با محبتهای بیش از اندازه بله دیگه....................................

(اینم عوض تشکر به خاطر این همه زحمت در این مدت هست ..........)

مامان: بهنیا درس بخون

بهنیا :برای چی بخونم من می خوام سی دی فروش بشم.

مامان: سی دی فروشی هم باید درس بخونه انگلیسی بلد باشی تا بتونه موفق باشه....

بهنیا :پس اصلا می خوام میوه فروش بشم

مامان: دیونم کردی بهنیا

بهنیا: یادم باشه یک دکتر خوب ببرمت...................

مامان : غذا بخور

بهنیا : نمی خوام  .......................

مامان: ............................

بهنیا:..............................

Cool Slideshows