سفر کوتاه اصفهان - بهنیا شکلات بابا

دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦
سفر کوتاه اصفهان

جمعه رفتیم اصفهان و شنبه عید مبعث هم برگشتیم . زیباتر از اصفهان شما جایی

می شناسید البته همه جا در ایران زیبایی های خودش را داره .ولی اصفهان بی نظیر ه

من و مامان عاشق اصفهانیم و  بویژه هتل عباسی خیلی این سفر کوتاه به ما خوش گذشت.

یک سوغاتی خوشگل هم برای صاحبخانه چینی خودمون خریدیم که کلی ماجرا داشت ....

Cool Slideshows!