تکواندو و بهنيا - بهنیا شکلات بابا

شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
تکواندو و بهنيا

از تعطیلات بگم که خیلی سخته و من یک خواب خوب می روم ساعت ۹ یا ۱۰ بیدار می شم شاید صبحانه شاید هم نه و کامپیوتر  گاهی کمک مامان گاهی عامل عصبانیت و غرولند مامان و یک کوچولو  کتاب خواندن و نقاشی و ۳ روز هم کلاس تکواندو با مربی چینی ٬ بچه های چینی ٬ زبان انگلیسی حالا من باید چکار کنم از مامانم بپرسید.

Cool Slideshows!